Vi stödjer Rosa Bandet 2017!

Med en gåva till cancerforskningen stöttar vi kampen mot cancer. Vi uppmärksammar detta genom att våra budpåsar och postförsändelser är vackert rosa.